Ảnh động hài hước

Đừng tắm khi có đứa bạn thân ở ngoài; võ sĩ karatedo chặt gạch “bánh xốp”.

Võ sĩ karatedo chặt gạch “bánh xốp”.
Võ sĩ karatedo chặt gạch “bánh xốp”.
Mèo nhát gan mà dám xông vào con trăn.
Mèo nhát gan mà dám xông vào con trăn.
Lấy đà rất lâu nhưng sức bật không như mong đợi.
Lấy đà rất lâu nhưng sức bật không như mong đợi.

Các bài viết khác trong mục Thư giãn