FLEXBUMIN 20%

Albumin (người) 20% (10g/50ml)

ANTIVIC 50

Pregabalin 50mg
Thuoc tiem truyen hepagold

Hepagold 250, 500 ml

Acid amin hướng gan 8% cho bệnh nhân suy gan