Còn lọt nhân viên tiêm chủng chưa có giấy tập huấn

Ngày 18/9, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết nơi này vừa có kết luận thanh tra các đơn vị kinh doanh, bảo quản và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị trên địa bàn TP năm 2015.

Theo đó, kết quả thanh tra cho thấy có một số nhân viên trực tiếp tiêm chủng chưa có giấy chứng nhận tập huấn về an toàn trong tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận tập huấn đã hết hiệu lực. Một số cơ sở chưa lưu ý việc lưu biên bản giao nhận vắc xin, sinh phẩm y tế; sổ quản lý vắc xin sử dụng hằng ngày chưa cập nhật kịp thời đúng quy định. Một số cơ sở chưa treo công khai bảng giá tiêm chủng vắc xin theo quy định…

Thanh tra Sở Y tế TP cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm hoạt động kinh doanh, sử dụng vắc xin sinh phẩm y tế nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tồn tại của cơ sở, đặc biệt trong việc thực hiện tiêm chủng an toàn.

 

Nguồn: Theo Duy Tính


Các bài viết khác trong mục Tin chuyên ngành