Lấy sức dân, vận động dân tham gia bảo hiểm y tế

Trong bối cảnh nhiều người dân đang “quay lưng” với chính sách Bảo hiểm Y tế, Trưởng ban Văn hóa Xã hội TPHCM hiến kế cần “lấy sức dân, vận động dân tham gia”. Ngành bảo hiểm phải xác định rõ nhiệm vụ của mình là phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tính đến ngày 31/5, trên cả nước có 64,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 4,4%  so với cùng kỳ năm trước. Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đặt mục tiên đến hết năm 2015 tỷ lệ bao phủ đối với BHYT sẽ đạt 75% dân số. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm tỷ lệ bao phủ đối với BHYT mới chỉ đạt 71,4% dân số, từ nay đến cuối năm nếu không có chiến lược phát triển phù hợp các chuyên gia y tế lo ngại mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế sẽ không đạt được.

Trước tình hình trên, ngày 16/7, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa xã hội (Hội đồng Nhân dân TPHCM) đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố và một số cơ sở y tế về tình hình thực hiện BHYT hộ gia đình, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế  công lập.

dan

                                           Người dân đến khám, điều trị tại bệnh viện Ung Bướu, TPHCM

Trưởng ban Văn hóa Xã hội nhấn mạnh: Hiện nay, bảo hiểm là do dân nuôi nên bảo hiểm muốn tồn tại phải nhờ vào người mua, vì vậy phải xem người mua bảo hiểm là khách hàng để phục vụ chứ không phải là sự ban ơn của ngành bảo hiểm đối với người dân. Do đó, ngành bảo hiểm cần phải xây dựng, quản lý, quản trị con người từ thái độ, lề lối, tác phong làm việc.

Trước tình hình còn nhiều người dân chưa mặn mà với việc tham gia BHYT, ông Huỳnh Công Hùng yêu cầu Bảo hiểm Xã hội thành phố phải xem lại cách quản lý, bán bảo hiểm y tế và chăm sóc khách hàng. Mặc dù BHYT là bắt buộc, nhưng đó là quyền của người dân, họ mua bảo hiểm thì đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia trong việc khám chữa bệnh.

“BHYT giữ vào trò là trụ cột trong chính sách an sinh xã hội Nhà nước, chăm lo cho dân, ngành bảo hiểm xã hội được giao nhiệm vụ phải phục vụ nhân dân. Trước mắt, Bảo hiểm xã hội cần lập đề án, kế hoạch cụ thể để phối hợp với các bệnh viện, các địa phương thực hiện tốt việc cung cấp bảo hiểm y tế cho người dân; đồng thời quản lý chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Mục đích của chúng ta là nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám bảo hiểm y tế.” Ông Công Hùng khẳng định.

Trưởng ban Văn hóa Xã hội hiến kế: “Để nâng cao số lượng hộ dân tham gia mua BHYT hộ gia đình, ngoài những cán bộ, công chức trực tiếp tuyên truyền, cần vận động thì phải huy động cả người dân, đặc biệt là những người đã tham gia BHYT hộ gia đình cùng tuyên truyền dựa trên cơ sở những lợi ích to lớn mà bảo hiểm mang lại. Phải lấy sức dân để cùng hợp tác hỗ trợ, chia sẻ trong việc vận động cộng đồng tham gia BHYT. Ngoài ra, đội ngũ bán bảo hiểm y tế phải là lực lượng chuyên nghiệp, hoặc bán chuyên nghiệp được tập huấn đầy đủ về quy trình, kỹ thuật trong việc bán bảo hiểm y tế”.

Nhằm thực hiện triệt để chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, UBND thành phố đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngành y tế thành phố phải tăng cường chất lượng chuyên môn cho y tế tuyến cơ sở, giảm tối thiểu thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân khi đến khám chữa bệnh, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT. Bên cạnh đó, ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội thành phố tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHYT, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm Y tế.

Nguồn : Vân Sơn – Email: vansondantri@gmail.com


Các bài viết khác trong mục Tin chuyên ngành