Điều trị tật lé mắt ở trẻ nhỏ

Thưa bác sĩ, con gái em hiện nay được hơn 20 tháng tuổi, em cảm thấy mắt cháu có hiện tượng hơi lé (lác mắt). Xin BS cho hỏi, với tình trạng này phải đi chữa hay bé có thể tự hết được không ạ? Nếu chữa thì có thể chữa được ở đâu ạ? Em ở Biên Hoà, Đồng Nai ạ. (Nguyễn Thị Huệ, Biên Hoà, Đồng Nai)

001

ThS.BS. Trn Đình Minh Huy tr li:

Chào bn,

Hin tưng lé mt hay còn gi là lác mt xy ra khi ta nhìn mt vt thì mt mt nhìn thng trong khi mt kia lch khi v trí thng. Mt có thlé theo chiu ngang, nếu mt dch chuyn vào trong gi là lé trong (hay lé hi t), mt dch chuyn ra ngoài gi là lé ngoài (lé phân kì); hoc mt có th b lé theo chiu dc, khi đó có mt mt cao hơn mt còn li, mt lch lên trên gi là lé đng trên, lch xung dưi gi là lé đng dưi.

Mi mt bình thưng có 6 cơ vn nhãn bám quanh nhãn cu giúp mt liếc các hưng khác nhau. Mi cơ vn nhãn đm nhn mt hưng nhìn chính, khi th giác 2 mt phát trin tt, não s điu khin đ các cơ vn nhãn phi hp hài hòa vi nhau giúp 2 mt luôn nhìn vào 1 vt vi trc nhìn thng phía trưc. Hin tưng lé mt xy ra khi mt cân bng shài hòa này, làm cn tr th giác 2 mt, có th nh hưng đến th lc, làm gim kh năng đnh v vt trong không gian 3 chiu và làm cho bnh nhân không nhìn đưc hình ni. Có nhiu nguyên nhân gây ra sri lon này như ri lon ti não, ti cơ vn nhãn, do chn thương, khi u, xut huyết hay do nhim virus gây nh hưng thn kinh chi phi cho các cơ vn nhãn, t đó gây ra lit các cơ vn nhãn, nh hưng đến vn đng mt gây ra lé. Mt s nguyên nhân thưng gp theo tui như trem do b tt khúc x, bt đng khúc x, nhưc th…, ngưi ln do bchn thương, bnh lý h thn kinh, nhim siêu vi…

Biu hin đơn gin nht ca lé là khi b m bé nhìn thy hoc ngưi xung quanh hoc bnh nhân t soi gương thy hai mt lch nhau. Tuy nhiên nhng trưng hp lé đ nh hoc lé n thì bnh nhân khó phát hin hơn. Tr b lé thưng xuyên thy mi mt nhìn m do tt khúc xkèm theo hoc do nhưc th.

Nếu lé xy ra đt ngt bnh nhân s xut hin nhìn đôi (còn gi là song th). Đ gim khó chu, bnh nhân t điu chnh bng cách nghiêng đu hoc xoay đu đ nhìn, dn dn não s c chế hình nh ca 1 mt đtránh song th ,điu này lâu dn dn đến nhưc th mt mt.

Lé mt s dn đến nhiu tác hi đi vi tr như sau:

– Về chức năng thị giác

o ảnh hưởng đến thị lực: mắt lé lâu ngày thường xuyên sẽ dần dần giảm thị lực ảnh hưởng chức năng thị giác 2 mắt: 2 mắt không hợp thị được khiến trẻ khó định hướng vật trong không gian 3 chiều, khó phân định được khoảng cách, khó nhìn được hình nổi

Ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của trẻ:

Tr b lé thưng b các bn xung quanh nhìn vi ánh mt khác thưng, b chc gho và mc cm vi mi ngưi xung quanh. Điu này lâu dn s nh hưng đến phát trin tâm lý ca tr, tr có th ngày càng thu mình li hoc s tr nên hung bo hơn.

Ảnh hưởng đến thẩm mỹ:

Tương t như vic tác đng đến tâm lý, vic nh hưng đến v ngoài góp phn làm tr t ty vi vi mi ngưi xung quanh.

Vì vy, bnh lé gây tác hi không ch đối vi tr nh mà ngay c vi ngưi ln. Vic phát hin sớm lé tr nh không d dàng, hơn na vic điu tr lé hiu qu tr cũng gặp khó khăn do trẻ còn nhỏ nên khó hợp tác hơn. Điu tr lé cho tr không ch là chnh sa li v thm m bên ngoài mà quan trng hơn là gi đưc các chc năng th giác, th lc cho tr. Trong trưng hp ca bn, nếu mun biết chính xác bé có b lé hay không cn phi đi khám bác s chuyên về lé trẻ em. Các phương pháp điu tr lé hin nay gm có: đeo kính, tp nhưc th và phu thut, tùy mc đ bnh mà bác sĩ chuyên khoa lé s la chn cách thức phù hp cho tr.

 

Nguồn : ThS.Bs Trần Đình Minh Huy – Phòng khám mt HYEC 

                                                              31A Nguyn ĐÌnh Chiu, Q.1, TP.HCM)


Các bài viết khác trong mục Hỏi đáp